Please update your Flash Player to view content.
Банер

Діяльність ДП «ПАЛАЦ СПОРТУ» в 1-му кв. 2015 р.

Інформація про діяльність ДП «ПАЛАЦ СПОРТУ» в 1-му кв. 2015 р.

Звіт про фінансовий стан на 31.03.2015 рік

Звіт про фінансові результати за І Квартал 2015 р.

В 1-му кварталі 2015 року підприємство продовжувало здійснювати свою діяльність за напрямками та завданнями, визначеними Статутом підприємства та отримало чистий дохід в сумі 3 828 тис. грн., що менше від запланованого рівня на 771 тис. грн., але більше ніж в відповідному періоді минулого року на 228 тис. грн.

В Додатку 1 зазначені кількість проведених заходів, їх назва та грошовий вираз в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

При плануванні доходної частини 1-го кварталу 2015 року підприємство сподівалось на відновлення ринку видовищних заходів та проведення спортивних заходів на рівні 1-го кварталу 2013 року, в якому підприємством було отримано дохід 4999 тис. грн. Але сподівання не виправдались.

Отриманий в 1-му кв. 2015 р. інший операційний дохід склав 662 тис. грн., що на 67 тис. більше від запланованого та на 70 тис. більше від рівня відповідного періоду 2014 року. Складові отриманого іншого операційного доходу наведені в Додатку 2.

В 1-му кварталі 2015 року підприємство продовжувало розміщувати кошти на депозитному рахунку та отримало фінансовий дохід в сумі  219,0 тис. грн.

Витрати:

1.  Комунальні витрати підприємства зазначені в Додатку 3 .

             Із додатка видно, що в порівнянні з відповідним періодом 2014 року, тарифи на комунальні послуги значно збільшились. Але підприємству вдалось заощадити 124 тис. грн.. від запланованого рівня завдяки економному використанню електроенергії.

2.  В 1-му кварталі 2015 року підприємство використовувало працю 95 працівників основного складу та 37 працівників за договорами ЦПХ.
Фонд оплати праці працівників основного складу в 1-му кварталі дорівнює 1172 тис. грн.,
Виплати винагороди за договорами ЦПХ склали 125 тис. грн..

Загальний фонд оплати праці 1297 тис. грн., що на 172 тис. грн.. менше ніж у відповідному періоді 2014 року при більший кількості працівників.  Це завдяки відмови від оплати додаткової заробітної плати у вигляді надбавок. Але фонд оплати праці в порівнянні з запланованим рівнем перевищено на 188 тис. грн. Це пов’язано з тим, що підприємство планувало використовувати працю 126 працівників особового складу, але умови діяльності підприємства вимусили збільшити штат спеціалістів до 132 працівників.

Також на перевищення показника вплинули нарахування індексації з/п та оплата додаткової з/п за роботу в нічні, вихідні та святкові дні відповідно до чинного трудового законодавства.

Складові фонду оплати праці викладені в Додатку 4.

3.  Витрати на амортизацію склали   1457   тис. грн., в тому числі амортизація в собівартості – 1435 тис. грн., в адміністративних витратах – 22,0 грн.  В цей показник входить амортизаційні відрахування по основним засобам, що були поліпшені за рахунок бюджетних коштів, тому відображаються також в доходній частині в сумі 532 тис. грн.

4.  В 1-му кварталі 2015 року підприємством були здійснені капітальні інвестиції на суму 26 тис. грн
           Фінансовий результат 1-го кварталу 2015 року - збиток  685 тис. грн., що на 395 тис. менше від збитку відповідного періоду 2015 року. На негативний результат впливає зменшення кількості замовлень в порівнянні з періодами (2012-2013 рр.) відносної економічної стабільності.